ข้อมูล โรงเรียนที่เข้าร่วม

ชื่อโรงเรียน จังหวัด ผู้ประสานงาน เข้าร่วม ครู นักเรียน
1. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ พัทลุง นายนิษฐิโชค ช่างสาร 1 รายการ 1 คน 1 คน
2. เทศบาลเขาชัยสน พัทลุง นางสาวทัศนีย์ แท่นขาว 7 รายการ 8 คน 10 คน
3. เทศบาลวัดภูผาภิมุข พัทลุง นางสาวเครือวัลย์ สงเล็ก 8 รายการ 12 คน 12 คน
4. เทศบาลวัดนิโครธาราม พัทลุง นางสาวปารดา เรืองแก้ว 9 รายการ 12 คน 15 คน
5. เทศบาลวัดนางลาด พัทลุง นางดาริน ช่วยคุณูปการ 7 รายการ 10 คน 10 คน
6. บ้านตลิ่งชัน พัทลุง นางสาวจุฑามาศ วรภักดิ์ 8 รายการ 12 คน 12 คน
7. บ้านท่าแค (วันครู ๒๕๐๐) พัทลุง นายอภิเชษฐ์ อาศัย 1 รายการ 1 คน 1 คน
8. บ้านควนยวน พัทลุง อัญชลี เงินละเอียด 5 รายการ 6 คน 7 คน
9. อนุบาลเขาชัยสน พัทลุง นางเรณู แก้วบุตร 4 รายการ 6 คน 6 คน
10. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) พัทลุง นายกำธร การะศรี 8 รายการ 12 คน 13 คน
11. อนุบาลป่าพะยอม พัทลุง นางสาวขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 5 รายการ 7 คน 7 คน
12. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ พัทลุง ประภาพร เอียดดำ 8 รายการ 12 คน 13 คน
13. อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี พัทลุง นางเสานิตย์ แก้วฤทธิ์ 7 รายการ 7 คน 10 คน
14. บ้านทุ่งลาน พัทลุง สาริกา ทองด้วง 8 รายการ 8 คน 13 คน
15. วัดอัมพวนาราม​ มิตรภาพที่89 พัทลุง นางสาวนิธากร​ มณีพรหม 6 รายการ 8 คน 8 คน

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.