ตาราง การแข่งขัน

รายการแข่งขัน ระดับชั้น สถานที่ วัน-เวลา
1. อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ป.4 - ป.6 632 09.00 – 11.00 น.
2. ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 724 09.00 – 11.00 น.
3. ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4 - ป.6 634 09.00 – 10.30 น.
4. ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4 - ป.6 333 09.00 – 11.00 น.
5. อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ป.4 - ป.6 231 09.00 – 10.30 น.
6. การสืบค้นข้อมูลจากแผนที่ ป.4 - ป.6 732 09.00 – 10.00 น.
7. Spelling Bee ป.4 - ป.6 637 เริ่มเวลา 09.00 น.
8. ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4 - ป.6 342 09.00 – 13.00 น.
9. วาดภาพระบายสี ป.4 - ป.6 642 09.00 – 12.00 น.

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.