ผล การแข่งขัน

รายการแข่งขัน ระดับชั้น ผลการแข่งขัน เกียรติบัตร
1. อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ป.4 - ป.6 ดูผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร
2. ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 ดูผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร
3. ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4 - ป.6 ดูผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร
4. ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4 - ป.6 ดูผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร
5. อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ป.4 - ป.6 ดูผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร
6. การสืบค้นข้อมูลจากแผนที่ ป.4 - ป.6 ดูผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร
7. Spelling Bee ป.4 - ป.6 ดูผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร
8. ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4 - ป.6 ดูผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร
9. วาดภาพระบายสี ป.4 - ป.6 ดูผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.